MIELI

Nainen istuu meditaatioasennossa laiturilla veden äärellä selkä kohti kameraa.

Rentoutuminen, meditaatio ja mindfulness

Rentoutusharjoitukset auttavat rentouttamaan jännittyneen kehon ja stressaantuneen mielen. Kyky rentoutua on tärkeä osa vireyden ja unen huoltoa. Rentoutuminen vaikuttaa hormonitoimintaan, joka vaikuttaa sekä stressiin että mielihyvän kokemiseen.

Teksti: Maria Tyhtilä

RENTOUTUMINEN ON TAITO, JONKA VOI OPPIA

Rentoutumisen huomaa esimerkiksi lihasten rentoutumisena, hengityksen tasaantumisena ja kivun lievittymisenä. Lisäksi rentoutumisen voi havaita voimavarojen lisääntymisenä ja keskittymiskyvyn paranemisena.

Suurin osa ihmisistä pystyy oppimaan kyvyn rentoutua. Rentoutuminen on taito, kuten muutkin taidot, ja sen oppiminen voi viedä aikaa ja vaatia säännöllistä harjoittelua. Rentoutumisharjoittelua aloittaessa on hyvä miettiä etukäteen, missä ja milloin aikoo rentoutua. Rentoutuminen vaatii rauhallisen paikan ja riittävästi aikaa. Rentoutusharjoituksia on erilaisia. Esimerkiksi lihasten jännitys-rentoutustekniikka ja hengitysharjoitukset auttavat fysiologisen rentoutusreaktion saavuttamisessa. Kirjan lukeminen ja mielikuvarentoutukset taas voivat rentouttaa mielen.

Meditaatio on menetelmä, jossa mietiskelyn ja itsetarkkailun avulla voi kehittää ja harjoittaa omaa mieltä ja tietoisuutta. Meditaatio on laaja käsite ja meditaatioharjoituksia on useita erilaisia.

Tutkimusten mukaan meditaation avulla on mahdollista vahvistaa positiivisia tunteita ja jopa vastustuskykyä sairauksia vastaan. Samalla myös ahdistuneisuus ja masentuneisuus vähenevät.

Tutkimuksissa on todettu harjoitusten voivan parantaa itse raportoituja oireita, mutta vaikutukset ihmisen biologisiin mekanismeihin, jotka ovat ikääntymisen ja sairauksien taustalla, ovat vielä epäselviä. Tutkimukset ovat olleet hyvin erilaisia tutkittavien joukon ja tutkimusasetelmien osalta. Tulokset ovat alustavia ja lisätutkimuksia tarvitaan.

Mindfulness- eli tietoisuustaidot tarkoittavat tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Mindfulness on mielen jumppaa, jossa harjoitellaan huomion suuntaamista tähän hetkeen. Harjoituksessa kiinnitetään huomiota hengitykseen ja tarkkaillaan samalla tuntemuksia kehossa.